Η Επιχείρηση μας ορίζει ως υψίστης σημασίας έργο τη διασφάλιση εκ μέρους της την προστασία των πληροφοριών που της παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Επιχείρηση μας εν προκειμένω συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών. Στη βάση αυτή η Επιχείρηση μας έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιεί και να προστατεύει κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες που έχουν συλλεγεί είτε διαδικτυακά, είτε μέσω των επαγγελματικών υπηρεσιών που παρέχει, είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο και οι οποίες σας ταυτοποιούν ή μπορούν να σας ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα. Όσον αφορά όμως το διαδίκτυο και ειδικότερα την πρόσβασή μας σε προσωπικά δεδομένα, που μας γνωστοποιούνται από τους επισκέπτες του ιστότοπού μας, οφείλουμε να τους ενημερώσουμε ότι συλλέγουμε μόνα αυτά τα δεδομένα που χρειαζόμαστε ώστε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη ποιότητα εξυπηρέτησης και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία του επισκέπτη με την επιχείρησή μας.
Στην παρούσα πολιτική αναλύονται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για σας, τους πελάτες του ξενοδοχείου, δηλαδή όλες οι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ή μπορεί να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, ο τρόπος συλλογής και προστασίας τους, ο τρόπος και ο σκοπός επεξεργασίας τους, καθώς και τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), καθώς και τη λοιπή Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία.

1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η Επιχείρηση με την Επωνυμία ARTEMIS HOTEL , , που εδρεύει στο Ναύπλιο Αργολίδας(Τ.Κ. 21100) και παρέχει ξενοδοχειακές υπηρεσίες.

Η παρούσα πολιτική αφορά μόνο τους πελάτες του ξενοδοχείου.

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Κατά την επικοινωνία σας με το ξενοδοχείο, συλλέγουμε στοιχεία απαραίτητα για την κράτηση ή ενοικίαση δωματίου, με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας ή της κάρτας ενοικίασης δωματίου.

Επιπρόσθετα, με σκοπό τη βελτίωση των ξενοδοχειακών μας υπηρεσιών και την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις σας, όπως και με σκοπό τη διαχείριση της επικοινωνίας μας μετά τη διαμονή σας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε επιπρόσθετα στοιχεία επικοινωνίας μετά από ρητή συγκατάθεσή σας.Ειδικότερα,συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά σας στοιχεία :

Όταν κάνετε απευθείας εγγραφή για να κάνετε μια κράτηση ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, καθώς και κατά το check-in σας στο ξενοδοχείο μας, μπορεί να σας ζητήσουμε να δώσετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία, όπως:

 • Στοιχεία  σχετικά   με   την   ταυτότητά   σας   (ονοματεπώνυμο,   ιθαγένεια, ημερομηνία/τόπος γέννησης κ.λ.π.),
 • Στοιχεία που σχετίζονται με τη διαμονή σας (διάρκεια παραμονής, πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση προϊόντων κ.λ.π.),
 • Στοιχεία που σχετίζονται με τις διατροφικές προτιμήσεις σας, τυχόν αλλεργίες κ.λ.π.,
 • Στοιχεία σχετικά με την εικόνα σας (μπορεί να υπάρχει καταγραφή από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται εντός του ξενοδοχείου κ.λ.π.),
 • Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός κινητού τηλεφώνου κ.λ.π.),
 • Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο πληρωμής (αριθμός πιστωτικής-χρεωστικής κάρτας κ.λ.π.)

Τα στοιχεία που συλλέγουμε για άτομα κάτω των 16 ετών μας γνωστοποιούνται από γονέα/κηδεμόνα.

3.ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Συλλέγουμε τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα απευθείας από σας κατά τη διαδικασία κράτησης δωματίου, άφιξης, αναχώρησης, πληρωμής, κατά τη χρήση υπηρεσιών του ξενοδοχείου. Επιπλέον, είναι δυνατό να συλλέγουμε πληροφορίες και από τρίτους, ήτοι ταξιδιωτικά γραφεία, τουριστικούς πράκτορες, ηλεκτρονικά και διαδικτυακά συστήματα κρατήσεων.

Δηλώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας στο πλαίσιο αυστηρά ελεγχόμενης και ασφαλούς διαδικασίας, είναι απολύτως διασφαλισμένα και δεν αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης ή πώλησής τους σε τρίτους. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωσή μας κατωτέρω.

4.ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Τα  προσωπικά  δεδομένα  σας,  όπως  έχουν κατά  τα  ανωτέρω  συγκεντρωθεί, χρησιμοποιούνται:

 • Για την παροχή υπηρεσιών διαμονής και εστίασης
 • Για τη διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών μεταξύ μας
 • Για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις φορολογικές μας υποχρεώσεις (π.χ. έκδοσης τιμολογίου ή απόδειξης)
 • Για τη δημιουργία αρχείων στατιστικής παρακολούθησης και την εξαγωγή συμπερασμάτων με σκοπό την επιλογή βέλτιστων εμπορικών πρακτικών ικανοποίησης και ανταμοιβής των πελατών

5.ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή και η επεξεργασία των υποχρεωτικών προσωπικών δεδομένων που γίνεται κατά τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο, καθώς και η παροχή των κάθε είδους υπηρεσιών μας προς εσάς, στηρίζεται στη σχέση πελάτη και ξενοδοχείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και τη μεταξύ μας συναφθείσα σύμβαση μίσθωσης δωματίου και παροχής υπηρεσιών.

Η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στηρίζεται επίσης στη γραπτή συγκατάθεσή σας για τους σκοπούς που έχουν προαναφερθεί και κατόπιν αυτού, ομοίως δεν τίθεται θέμα νομιμότητας για την επεξεργασία τους, καθόσον ήδη κάθε πελάτης έχει επαρκώς ενημερωθεί.

Περαιτέρω, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμη εφόσον επιβάλλεται για σκοπούς γενικότερου εννόμου συμφέροντος ή για σκοπούς εναρμόνισης της λειτουργίας μας προς την Εθνική ή και την Κοινοτική νομοθεσία.

6.ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Για να καθορίσουμε το κατάλληλο χρονικό διάστημα διατήρησης, λαμβάνουμε υπ’ όψιν επίσης την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και τα χρονικά διαστήματα για τα οποία ίσως χρειαστεί να τα διατηρήσουμε για να ανταποκριθούμε σε τυχόν αιτήματα / αμφισβητήσεις / ελέγχους και να προστατέψουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας σε περίπτωση άσκησης τυχόν αξιώσεων.

7.ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους πελάτες στο ξενοδοχείο δύνανται να καταχωρούνται σε μηχανογραφικά συστήματα, τα οποία παρέχουν επαρκή διασφάλιση και χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους (χρήστες), ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προστασία των δεδομένων που καταγράφονται, στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Επίσης δύναται η καταγραφή των δεδομένων σας να γίνεται σε ειδικά χειρόγραφα βιβλία τα οποία φυλάσσονται τηρουμένες όλες τις εγγυήσεις απορρήτου και ασφάλειας.Η ασφάλεια και η προστασία όλων των δεδομένων ενισχύεται με τη χρήση και συνύπαρξη πρόσθετων προγραμμάτων ασφάλειας αυτών.

Περαιτέρω, εφαρμόζουμε αυστηρά οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες προστασίας των προσωπικών δεδομένων από ενδεχόμενη αλλοίωση, απώλεια, μη προβλεπόμενη ή παράνομη επεξεργασία, αφενός με την εγκατάσταση των διακομιστών-εξυπηρετητών (servers) σε χώρους κτιριακής εγκατάστασης, όπου επιτρέπεται περιορισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση, και αφετέρου με τη χορήγηση περιορισμένων δικαιωμάτων των χρηστών στο απολύτως ελάχιστα αναγκαίο επίπεδο πρόσβασης.

8.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις μας, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να παρέχονται σε διάφορους παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές (για παράδειγμα εταιρείες παροχής υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης, εταιρείες που διαχειρίζονται τις πληρωμές που γίνονται με κάρτες, ταξιδιωτικά γραφεία κ.λ.π.). Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών και οι προμηθευτές δεσμεύονται από συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων και υποχρεούνται να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

9.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΣΧΕΤΙΚΑΜΕΤΗΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑΤΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς που δηλώνονται ή/και για τους οποίους έχετε συμφωνήσει και στην έκταση που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωσή τους. Θα τηρηθούν για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών. Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
 • Δικαίωμα διόρθωσης/διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αλλαγές στην Πολιτική Aπορρήτου

Καθώς η επιχείρησή μας αλλάζει διαρκώς, έτσι μπορεί να αλλάξει και η παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αν θέλετε να βλέπετε τις αλλαγές που γίνονται κατά καιρούς σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για τη χρήση των Cookies, παρακαλούμε να επισκέπτεστε την Πολιτική Απορρήτου για να τις βλέπετε. Σε περίπτωση που κάνουμε ουσιώδεις αλλαγές ή αλλαγές που σας επηρεάζουν (π.χ. αν αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω), θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προτού ξεκινήσουμε την επεξεργασία.

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη τους, έχουμε δημιουργήσει κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγουμε τόσο με ηλεκτρονικά μέσα, όσο και μέσω τηλεφωνικής κράτησης ή δια ζώσης επικοινωνίας.

Αν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που απορρέουν από αυτή την Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας . Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την Τοπική αρχή προστασίας δεδομένων για τυχόν ερωτήσεις και υποβολή παραπόνων.

Μη προσωπικά δεδομένα

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – webserver) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές του χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του χρήστη.

Αυτά τα αρχεία επιτελούν διάφορες λειτουργίες. Μεταξύ άλλων θυμούνται τις προτιμήσεις και τις επιλογές του χρήστη, βοηθούν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας και επιτρέπουν την προσαρμογή των online εμφανιζόμενων διαφημίσεων και προσφορών στον εκάστοτε χρήστη. Σημειώνεται ότι τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στις ηλεκτρονικές συσκευές των χρηστών (ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητό ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές) αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτές.Τα cookies που χρησιμοποιούμαι μπορούν να διαιρεθούν σε τρεις κατηγορίες, κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:

Cookies Απόδοσης

Τα cookies αυτής της κατηγορίας συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας από κάθε χρήστη. Τα δεδομένα αυτά συγκεντρώνονται μαζί με τα δεδομένα άλλων χρηστών και βοηθούν στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα αυτή η κατηγορία cookies μας βοηθά να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες εντοπίζουν, περιηγούνται και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και μας υποδεικνύουν σημεία στα οποία υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, όπως η περιήγηση, η εμπειρία πώλησης και οι διαφημιστικές καμπάνιες. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτά τα cookies δεν περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες με βάση τις οποίες μπορεί να ταυτοποιηθεί ο χρήστης.

Cookies Λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies θυμούνται επιλογές του χρήστη, όπως η γλώσσα ή οι παράμετροι έρευνας όπως το μέγεθος, το χρώμα ή η γραμμή του προϊόντος. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν στο χρήστη να απολαμβάνει κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα μας μία εμπειρία πιο συμβατή με τις επιλογές του και μας βοηθούν να κάνουμε τις επισκέψεις του πιο ευχάριστες. Οι πληροφορίες αυτές επίσης συγκεντρώνονται μαζί με πληροφορίες άλλων χρηστών σε μία ανώνυμη βάση με σκοπό να βοηθήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Cookies προσανατολισμού & Διαφημιστικά cookies

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης με σκοπό να  εμφανίσουν διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Θυμούνται τις σελίδες που έχει επισκεφθεί ο χρήστης και τις πληροφορίες που έχει μοιραστεί με τρίτους, όπως για παράδειγμα διαφημίσεις.

Aπενεργοποίησητων cookies (how to disable cookies)

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να το κάνετε μέσα από ατομικές επιλογές του browser σας. Παράδειγμα https://www.wikihow.com/Disable-Cookies.